HOME / politikalar
Politikalar

KALİTE VE GMP POLİTİKASI

Delta Kozmetik’i misyon ve vizyon değerleri doğtultusunda uluslararası piyasada önder kuruluş yapmak için;

 •  Uluslararası standartlar, yasal mevzuatlar ve iyi üretim uygulamaları çerçevesinde ve kalitesinde ürünler üretmek,
 •  Müşteri beklentilerini azami ölçüde karşılamak,
 •  Son kullanıcının, ürünlerimizi tam bir güven içinde kullanmasını sağlamak,
 •  Tüm kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 •  Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak, sürekli iyileştirme ve geliştirme tedbirlerini almak,
 •  Tüm çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine değer veren, yaratıcılığı destekleyen ve gelişmesine yardımcı olan, iletişime açık, çağdaş bir yönetim tarzı oluşturmak,
 •  Müşteri, tedarikçi, ortak ve çalışanlarımızla bütünlük duygusu oluşturmak,
 •  Ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesini sürdürmek,
 •  Toplum yararlarına ve çevrenin korunmasına öncelik vermek,
 •  İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,
 •  Çevreyi koruyucu faaliyetlerde bulunmak,
 •  Personelin sürekli eğitimini sağlamak.

 

QUALITY & GMP POLICY

In order to become a leader company in international markets in line with delta cosmetics vision & mission values:

 •  Manufacture products in line with international standards, legal requirements and good manufacturing practices,
 •  Meet customer expectations at the maximum level,
 •  Ensure that final consumer use our products with confidence,
 •  Ensure that all resources are effectively used,
 •  With continuous improvement mentality, take necessary precautions in compliance with quality management system requirements,
 •  Create a contemporary management style with open communication, supporting creativity and development, valuing the rights & freedoms of employees,
 •  Create a sense of integrity with customers, suppliers, shareholders and all our employees,
 •  Maintain mutual trust, superior work ethic, honest behaviour in our commercial and social relationships,
 •  Give priority to environmental protection and community benefits,
 •  Comply with occupational health & occupational safety requirements,
 •  Perform environmental protection activities,
 •  Ensure that personnel is continuously trained.